ముగించు

డివిజన్ మరియు మండలాలు

డివిజన్ పేరు మండలం పేరు
పార్వతీపురం కొమరాడ
పార్వతీపురం గుమ్మలక్ష్మిపురం
పార్వతీపురం జియంమవలస
పార్వతీపురం గరుగుబిల్లి
పార్వతీపురం పార్వతీపురం
పార్వతీపురం మక్కువ
పార్వతీపురం సీతానగరం
పార్వతీపురం బలిజిపేట
పార్వతీపురం బొబ్బిలి
పార్వతీపురం సాలూరు
పార్వతీపురం పాచిపెంట
పార్వతీపురం రామభద్రాపురం
పార్వతీపురం బాడంగి
పార్వతీపురం తెర్లాం
విజయనగరం దత్తిరాజేరు
విజయనగరం మెరకముడిడాం
విజయనగరం మెంటాడ
విజయనగరం గజపతినగరం
విజయనగరం బొండపల్లి
విజయనగరం గరివిడి
విజయనగరం గుర్ల
విజయనగరం చీపురుపల్లి
విజయనగరం నెల్లిమర్ల
విజయనగరం పూసపాటిరేగ
విజయనగరం భోగాపురం
విజయనగరం డెంకాడ
విజయనగరం విజయనగరం
విజయనగరం గంట్యాడ
విజయనగరం శృంగవరపుకోట
విజయనగరం లక్కవరపుకోట
విజయనగరం జామి
విజయనగరం కొత్తవలస