ప్రొవిజనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ – డి. సి.హెచ్.ఎస్ ఆఫీస్, విజయనగరం

ప్రచురణ తేది : 30/10/2018

మెడికల్ ఆఫీసర్స్ యొక్క తాత్కాలిక జాబితా

స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు యొక్క తాత్కాలిక జాబితా

స్టాఫ్ నర్స్ యొక్క తాత్కాలిక జాబితా