ముగించు

మహిళలు మరియు పిల్లల అభివృద్ధి ప్రొఫైల్

Abstract

మంజూరు చేసిన ఐసిడిఎస్ ప్రాజెక్టుల సంఖ్య 17
గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఐసిడిఎస్ ప్రాజెక్టుల సంఖ్య 12
గిరిజనులలో ఐసిడిఎస్ ప్రాజెక్టుల సంఖ్య 02
పట్టణంలో ఐసిడిఎస్ ప్రాజెక్టుల సంఖ్య 03
జిల్లాలో మంజూరు చేసిన అంగన్వాడీ కేంద్రాల సంఖ్య
ముఖ్య అంగన్వాడీ కేంద్రాలు 2987
మినీ అంగన్వాడీ కేంద్రాలు 742
మొత్తం 3729
సిబ్బంది ప్రొఫైల్

వర్గం అంగన్వాడీ కార్మికుల సంఖ్య అంగన్వాడీ సహాయకులు సంఖ్య మినీ అంగన్‌వాడీ కార్మికుల సంఖ్య
మంజూరు 2987 2987 742
నింప బడినవి 2924 2811 994
ఖాళీలు 63 176 48
ఇన్స్టిట్యూషన్స్

ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మొత్తం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ స్థానాలు
పిల్లల గృహాల సంఖ్య 3 Vizianagaram,Gajapathinagaram,Bobbili
వర్కింగ్ ఉమెన్స్ హాస్టల్ సంఖ్య 1 Vizianagaram
కాలేజియేట్ హోమ్ సంఖ్య 1 Vizianagaram
స్వాధర్ గృహాల సంఖ్య 2 1)మహిళలకు ఎన్టీఆర్ నైపుణ్య అభివృద్ధి, విజయనగరం, 2)Chaitanya Bharathi, Vizianagaram for trafficking victims