ముగించు

సోషల్ వెల్ఫేర్ ప్రొఫైల్

ప్రొఫైల్
విభాగం యొక్క పాత్ర & కార్యాచరణ

షెడ్యూల్డ్ కులాన్ని సామాజికంగా, విద్యాపరంగా మరియు ఆర్ధికంగా ఇతర అభివృద్ధి చెందిన సమాజాలతో సమానంగా తీసుకురావడం మరియు న్యాయమైన మరియు సమతౌల్య సమాజాన్ని సాధించడం

19 ప్రీ మెట్రిక్ హాస్టల్స్ (పాఠశాల స్థాయికి) మరియు 18 పోస్ట్ మెట్రిక్ హాస్టల్స్ (కాలేజ్ లెవెల్) సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ ద్వారా నిర్వహించబడుతున్నాయి.
ముఖ్యమైన సైట్ లింకులు
  • https://jnanabhumi.ap.gov.in/
  • https://jnanabhumi.ap.gov.in/nivas/
  • https://epass.apcfss.in/
  • https://scsp.apcfss.in/