ముగించు

జనాభా గణన

Filter Document category wise

వడపోత

జనాభా గణన
శీర్షిక తేది View / Download
హ్యాండ్ బుక్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ 2019-20 04/04/2022 చూడు (9 MB)
రవాణ 28/03/2018 చూడు (59 KB)
పశు సంపద 28/03/2018 చూడు (51 KB)
పరిశ్రమలు 27/03/2018 చూడు (37 KB)
నీటి పారుదల 28/03/2018 చూడు (238 KB)
అటవీ సంపద 28/03/2018 చూడు (28 KB)
మత్స్య శాఖ 28/03/2018 చూడు (27 KB)
వైద్యం మరియు ప్రజా ఆరోగ్యం 27/03/2018 చూడు (58 KB)
గనులు 27/03/2018 చూడు (117 KB)
జనాభా 27/03/2018 చూడు (117 KB)