ముగించు

జనాభా గణన

Filter Document category wise

వడపోత

జనాభా గణన
శీర్షిక తేది View / Download
వాతావరణం 27/03/2018 చూడు (104 KB)
ఇంధనం 28/03/2018 చూడు (54 KB)
చిన్న మొత్తాల పొడుపు 28/03/2018 చూడు (62 KB)
వినియోగదారు ధరల పట్టిక 28/03/2018 చూడు (59 KB)
విద్య 28/03/2018 చూడు (112 KB)
స్థానిక సంస్థలు 28/03/2018 చూడు (40 KB)
సహకార శాఖ 28/03/2018 చూడు (43 KB)
న్యాయ శాఖ 28/03/2018 చూడు (36 KB)
పోలీస్ మరియు నేరం 28/03/2018 చూడు (32 KB)
సామాజిక సంక్షేమం 28/03/2018 చూడు (42 KB)