ముగించు

డా. ఎ ఎల్ రూపవాణి

ఇమెయిల్ : lakshmi[dot]adimulam[at]ap[dot]gov[dot]in
హోదా : ప్రినిసిపాల్ (FAC) ,గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీ,చీపురుపల్లి
మొబైల్ నెంబర్ : 9441416009