ముగించు

ఎన్.జి.ఓ.

ఉజ్వల వెల్ఫేర్ సోసైటి

ఎం.ఐ.జి-360, బాబామెట్ట విజయనగరం

ఇమెయిల్ : ujwalavzm[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9000229334
వర్గం / పద్ధతి: NGO

ఐ.ఆర్.పీ.డబ్లు .ఎ

సుర్యపీటం దగ్గర రాయగడ రోడ్ విజయనగరం

ఇమెయిల్ : irpwa[dot]prakash[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9441605890
వర్గం / పద్ధతి: NGO

కవిన్ వెల్ఫేర్ సోసైటి

వి.టి.అగ్రహారం విజయనగరం

ఫోన్ : 9705563243
వర్గం / పద్ధతి: NGO

కొండవెలగాడ వికలాంగుల సేవ సంగం

కొండ వెలగడ నెల్లిమర్ల విజయనగరం

ఫోన్ : 9542134014
వర్గం / పద్ధతి: NGO

కొయ్యన ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ వేల్ఫారే సొసైటీ

Ho No:13-140, వెంకటేశ్వర నగర్ చీపురుపల్లి

ఫోన్ : 9963817799
వర్గం / పద్ధతి: NGO

గాంధీ బ్లడ్ డొనర్ క్లబ్

విజయనగరం

ఇమెయిల్ : abdulravoofatb[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9505090207
వర్గం / పద్ధతి: NGO

గోపీనాధం సంస్కృతి సేవ సమితి

రిజిస్టర్ నం . 370/2011, డిస్ట్ ఎస్.సి.కార్పొరేషన్ విజయనగరం

ఇమెయిల్ : santaraonadisettisgsss[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7382282912
వర్గం / పద్ధతి: NGO

గోల్డెన్ హెల్త్ సొసైటీ

వేల్దురు పూసపాటిరేగ విజయనగరం

ఇమెయిల్ : naidu9492929275[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9441749861
వర్గం / పద్ధతి: NGO

గోవింద జగన్నాధం మెమోరియల్ చరితబ్లె ట్రస్ట్

జి.జె.ఎం.సి.టి. ఫ్లాట్ -303, ఆనంద్ ఎనక్లావే, 3 టే౦పుల్స్ఎదురుగా , ఎ.జి.రోడ్ విజయనగరం

ఇమెయిల్ : gjmctvzm[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9441607220
వర్గం / పద్ధతి: NGO

గ్రమాఅభ్యుదయ సేవ సంగం

బలరాంపురం జామి విజయనగరం

ఫోన్ : 9985620801
వర్గం / పద్ధతి: ఎన్ జి ఓ