ముగించు

ఎన్.జి.ఓ.

గ్రామభ్య్దయ సేవ సంగం

ద్వారపూడి విజయనగరం

వర్గం / పద్ధతి: NGO

గ్రామీణ పునర్నిర్మాణ కేంద్రం

పాలస రోడ్ కురుపాం విజయనగరం

ఇమెయిల్ : kurupamgpk[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9491760280
వర్గం / పద్ధతి: ఎన్ జి ఓ

చేయుత రూరల్ డవ్లోప్మేంట్ సొసైటీ

పూసపాటిరేగ విజయనగరం

ఇమెయిల్ : cheyuthabangaru[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9440502274
వర్గం / పద్ధతి: NGO

చేయూత ఫౌండేషన్ సొసైటీ

తిమిటేరు దత్తిరాజేరు విజయనగరం

ఇమెయిల్ : mudidapuramu[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9493435419
వర్గం / పద్ధతి: NGO

చైతన్య భారతి

ప్లాట్ నం.70, సి.బి.కాలనీ పీ.ఓ.కంటోన్మెంట్ విజయనగరం

ఫోన్ : 9440343498
వర్గం / పద్ధతి: NGO

జన కళ్యాణ సమైఖ్య

బైపాస్ రోడ్ బెలగం పార్వతిపురం

ఇమెయిల్ : jksppm2[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9440435451
వర్గం / పద్ధతి: NGO

జన జాగృతి అర్గన్యేజెసన్

గురువి నాయుడు పేట సాలూరు విజయనగరం

ఫోన్ : 9391474516
వర్గం / పద్ధతి: NGO

జి.ఎం.ఆర్.వరలక్ష్మి ఫౌండేషన్

విజయనగరం

ఇమెయిల్ : srinivasarao[dot]rayagada[at]gmrgroup[dot]in
ఫోన్ : 9949977811
వర్గం / పద్ధతి: NGO

జె.జె.౦ ఎన్.జి.౦

వసంతాల వీది రామభద్రాపురం విజయనగరం

ఇమెయిల్ : jjoksh[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9553818327
వర్గం / పద్ధతి: NGO

తవిటమ్మ అసోసియేషన్ అఫ్ సర్వీసు సొసైటీ (టి.ఎ.ఎస్.ఎస్.)

గర్భాం మెరకముడిదాం విజయనగరం

ఫోన్ : 9493435419
వర్గం / పద్ధతి: NGO