ముగించు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

అవంతి ఇన్స్టిట్యూట్ అఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ

చెరుకుపల్లి విజయనగరం

ఇమెయిల్ : krishnaiaht123[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9441564065
వర్గం / పద్ధతి: కో-ఎడ్యుకేషన్

అవంతి ఇన్స్టిట్యూట్ అఫ్ ఫార్మాసిటికల్ సైన్సెస్

చెరుకుపల్లి, భోగాపురం , విజయనగరం

ఇమెయిల్ : mbvraju12[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9704012603
వర్గం / పద్ధతి: కో-ఎడ్యుకేషన్

అవంతి రిసెర్చ్ అండ్ టెక్నాలజీ అకాడమి

బసవపాలెం భోగాపురం విజయనగరం

ఇమెయిల్ : chandu[dot]sitam[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9949716016
వర్గం / పద్ధతి: కో-ఎడ్యుకేషన్

అవంతి సెయింట్ తెరిస్సా ఇన్స్టిట్యూట్ అఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ

గర్భాం రోడ్ గరివిడి విజయనగరం-535101

ఇమెయిల్ : stiet_engg[at]rediffmail[dot]com
ఫోన్ : 9492546575
వర్గం / పద్ధతి: కో ఎడ్యుకేషన్

ఆంధ్ర యూనివెర్సిటి

ఆంధ్ర యూనివెర్సిటి కాంపస్ , విజయనగరం

ఇమెయిల్ : choudari[dot]apparao[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9441530919
వర్గం / పద్ధతి: కో-ఎడ్యుకేషన్

ఆర్.ఆర్.ఎస్.ఆర్.కే.రంగారావు కాలేజ్

బొబ్బిలి విజయనగరం

ఇమెయిల్ : rsrkmails[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9949435957
వర్గం / పద్ధతి: డిగ్రీ కళాశాల

ఎ.పీ.ఎస్ .డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ

బాడంగి విజయనగరం

ఇమెయిల్ : badangi[dot]principal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8008003067
వర్గం / పద్ధతి: ఎ.పీ.ఎస్ .డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ

ఎ.పీ.ఎస్ .డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ (గర్ల్స్)

నెల్లిమర్ల విజయనగరం

ఇమెయిల్ : nellimarla[dot]principal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9704550016
వర్గం / పద్ధతి: ఎ.పీ.ఎస్ .డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ

ఎ.పీ.ఎస్ .డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ (గర్ల్స్)

చీపురుపల్లి విజయనగరం

ఇమెయిల్ : cheepurupalli[dot]principal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9949356322
వర్గం / పద్ధతి: ఎ.పీ.ఎస్ .డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ

ఎ.పీ.ఎస్.డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ

కొమరాడ విజయనగరం

ఇమెయిల్ : komarada[dot]principal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8008003068
వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం ఎ.పీ.ఎస్.డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ