ముగించు

చికిత్సాలయాలు

అన్నపూర్ణ నర్సింగ్ హోం

కొత్త అగ్రహారం వీధి చీపురుపల్లి విజయనగరం

ఫోన్ : 9492453665
వర్గం / పద్ధతి: రూరల్

అభయ హాస్పిటల్

మునిసిపాల్ ఆఫీసు ఎదురుగా జయపూర్ రోడ్ సాలూరు ,విజయనగరం

వర్గం / పద్ధతి: అర్బన్

అభినావ్ నుశ్ర్సింగ్ హోం

ఆర్.టి.సి. కాంప్లెక్స్ పక్కన గాంధీనగర్ ,ఎస్.కోట విజయనగరం

ఇమెయిల్ : charinakka[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: రూరల్

అర్చన భాస్కర్ నర్సింగ్ హోం

ఎం.ఆర్.ఓ ఆఫీసు పక్కన విజయనగరం

ఫోన్ : 9849468116
వర్గం / పద్ధతి: అర్బన్

ఆర్.కె. హాస్పిటల్

పాతబస్ స్టాండ్ బొబ్బిలి విజయనగరం

ఇమెయిల్ : rkalyampudi[at]yahoo[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: అర్బన్

ఇందిరా నర్సింగ్ హోం

కోట జంక్షన్ విజయనగరం

ఫోన్ : 9390028857
వర్గం / పద్ధతి: అర్బన్

ఉదయ్ నర్సింగ్ హోం

ఆర్.టి.సి.కాంప్లెక్స్ దగ్గర విజయనగరం

ఇమెయిల్ : sanyasammagedela[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: అర్బన్

ఎ.జె,గ్లోబల్ హెల్త్ కేర్ హాస్పిటల్

100 ఫీట్ రింగ్ రోడ్ భాష్యం స్కూల్ ప్రక్కన విజయనగరం

ఫోన్ : 7032926568
వర్గం / పద్ధతి: అర్బన్

ఎం.ఐ.ఎం.ఎస్.(మిమ్స్)

నెల్లిమర్ల విజయనగరం

ఇమెయిల్ : tavmims[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: రూరల్

ఎస్.వి.హాస్పిటల్

జిడ్డు వారి వీధి కోట జంక్షన్ విజయనగరం

వర్గం / పద్ధతి: అర్బన్