ముగించు

సి.డి.పి.ఓ. – ఐ.సి.డి.ఎస్.

ఆఫిసిఅల్స్ కాంటాక్ట్స్

అధికారి పేరు హోదా మొబైల్ నెంబర్ ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్
శ్రీమతి. బి. పద్మావతి పధక సంచాలకులు(FAC) 9440814584 08922-277985
శ్రీమతి. బి. శాంత కుమారి సహాయ పధక సంచాలకులు(FAC) 9491051519 08922-277985
శ్రీమతి. సిహెచ్. సుశీలాదేవి సి డి పి ఓ, భద్రగిరి 9491051525 08963-223438
శ్రీమతి. కె. విజయగౌరి సి డి పి ఓ, కురుపాం 9491051521 08963-225232
శ్రీమతి. బి. సత్యవతి సి డి పి ఓ, పార్వతీపురం 9491051520 08963-221410
శ్రీమతి. కె. విజయ కుమారి సి డి పి ఓ, బొబ్బిలి(U) 9491051535 08944-253455
శ్రీమతి. డి. ఉమా భారతి సి డి పి ఓ, బొబ్బిలి (R) 9491051529 08944-252097
శ్రీమతి. జె. విజయ లక్ష్మి సి డి పి ఓ, సాలుర్ (U) 9491051534 08964-242245
శ్రీమతి. హెచ్.కె. కామాక్షి సి డి పి ఓ, సాలుర్ (R) 9491051522 08964-242969
శ్రీమతి. వి. రమాదేవి సి డి పి ఓ, పాచిపెంట 9491051524 08964-243631
శ్రీమతి. కె. రాజ్యలక్ష్మి సి డి పి ఓ, బాడంగి 9491051530 08944-247445
శ్రీమతి. రమణమ్మ సి డి పి ఓ, గజపతినగరం 9491051523 08965-285444
శ్రీమతి. కె. శారద సి డి పి ఓ, చీపురుపల్లి 9491051528 08952-280427
శ్రీమతి బి. అనంత లక్ష్మి సి డి పి ఓ, నెల్లిమర్ల 9491051532 08922-244717
శ్రీమతి. ఎ.వి. ధనలక్ష్మి సి డి పి ఓ, భోగాపురం 9491051531 08922-240065
శ్రీమతి. యం. శ్రీదేవి సి డి పి ఓ, విజయనగరం(U) 9440814585 08922-222753
శ్రీమతి. జి. ప్రసన్న సి డి పి ఓ, గంట్యాడ 9491051526 08922-249426
శ్రీమతి. కె.ఆర్.టి.వి. రమణా దేవి సి డి పి ఓ, ఎస్.కోట 9491051533 08966-265543
శ్రీమతి. పి. మనిమ్మా సి డి పి ఓ, వియ్యంపేట 9491051527 08966-273878