ముగించు

డిసిహెచ్ఎస్ కాంటాక్ట్స్

ముఖ్యమైన నంబర్స్
ఆసుపత్రి పేరు
అధికారి పేరు హోదా మొబైల్ నెంబర్
డిసిహెచ్ఎస్ ఆఫీస్ డా. జి. ఉషశ్రీ డిసిహెచ్ఎస్ 8008553380
జిల్లా హాస్పిటల్, విజయనగరం డా.కె. సీతారామరాజు
మెడికల్ సూపరింటెండెంట్
8008553390
ఎంసిహెచ్ హాస్పిటల్, విజయనగరం
డా.పి. ఉషా
అడిషనల్. మెడికల్ సూపరింటెండెంట్
8008553403
ఏరియా హాస్పిటల్, పార్వతిపురం డా. వి.కామేశ్వరి మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ 8008553400