Thotapalli Barrage Phase-3 Land Acquisition

1 Pedatadivada Village of Denkada Mandal Pedatadivada
2 Pakeerukittali Village of Gurla Mandal Pakeerukittali
3 Kondagandredu Village of Gurla Mandal Kondagandredu
4 Dasupeta Village of Dattirajeru mandal Dasupeta
5  5 Villages PN 5 Villages PN